LOOK BOOK

Photographer:Takashi Okano
Model:
Takuya Akutsu
Reiko Abe
Yumi Ito
Hisako Usui
Setsushi Oomae
Kumiko Kuroiwa
Nozomi Saitou
Yukari Hamabe,
Yuu Hamabe
Megumi Moriyasu
Tamami Yui